null

Budżet partycypacyjny 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znamy wyniki głosowania w 5. edycji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer. Zachęcamy do zapoznania się ze zwycięzkimi projketami, które będą realizowane. Dziękujemy za Państwa głosy i zaangażowanie w proces budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy. 

Przedstawiamy kolejność projektów (z podziałem na poszczególne obszary) w jakich znajdą się na kartach do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 r.

 

Projekty dopuszczone do głosowania

Jeśli autor pomysłu nie zgadza się z wynikiem weryfikacji, może się odwołać. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć do burmistrza dzielnicy, w której został zgłoszony pomysł. Można to zrobić do 12 maja 2018 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności burmistrza dzielnicy i pracownika, który dokonywał weryfikacji. Autor może zaprezentować swój wniosek na tym spotkaniu i uzasadnić, dlaczego uważa, że powinien zostać ponownie zweryfikowany. Jeżeli Zespół zaopiniuje wniosek pozytywnie, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie ogłoszony najpóźniej 25 maja 2018 r.

W każdej dzielnicy odbyły się spotkania, na których prezentowane były zgłoszone projekty. Poniżej można się zapoznać z raportami z każdego spotkania.

Prezentacja nt. inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Prezentacja - spotkanie otwarcia - Budżet partycypacyjny 2019

Poniżej przedstawiamy formularze na etap zgłaszania pomysłów 

 • Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego pdf i .doc 
 • Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego  pdf i .doc
 • Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców pdf i .doc
 • Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pdf i .doc
 • Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 pdf i .doc

Zarząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Uchwałą nr 1763/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., zatwierdził szczegółowe zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rok 2019. – uchwała

Podział Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na obszary:

 

Co nowego w piątej edycji?

Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.

Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.

Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).

Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu.

Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.

Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Regulamin budżetu partycypacyjnego 2019 

Harmonogram:

 • sspotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku
 • zgłaszanie pomysłów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku
 • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku
 • dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku
 • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku
 • głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku
 • ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 roku