null

Budżet partycypacyjny 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego. Wawer znalazł się w czołówce pod względem ilości złożonych propozycji w stosunku do liczby mieszkańców. Złożono u nas 25 projektów na 10 tys. mieszkańców, razem 187 pomysłów. Ustępujemy w tej kategorii tylko dzielnicy Włochy.

W całej stolicy także rekord! Warszawiacy złożyli o 150 projektów więcej niż w poprzedniej edycji. W tej edycji łącznie 2781 pomysłów! Do 8 maja potrwa weryfikacja propozycji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie i zgłoszone pomysły.
Głosowanie rozpoczyna się 14 czerwca i potrwa do 30 czerwca.

Projekty ogólnodzielnicowe

Kwota przypadająca na obszar ogólnodzielnicowy: 400.664 zł
Ustalono górny limit wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym na  kwotę 250.000 zł.

 

 

Projekty osiedlowe

Ustalono górny limit wartości jednego projektu o charakterze osiedlowym na  60% kwoty przewidzianej na projekty osiedlowe.

 • Aleksandrów - 117.431 zł
 • Anin - 136.877 zł
 • Falenica - 162.175 zł
 • Las -  123.927 zł
 • Marysin Wawerski Południowy -  148.188 zł
 • Marysin Wawerski Północny - 141.968 zł
 • Miedzeszyn -  126.341 zł
 • Międzylesie - 156.239 zł
 • Nadwiśle - 124.744 zł
 • Radość -  162.345 zł
 • Wawer -  125.794 zł
 • Sadul - 116.735 zł
 • Zerzeń  - 156.573 zł

Kolejnośc projektów na listach do głosowania:


Poniżej przedstawiany zasady budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rok 2018 oraz nowe druki niezbędne do złożenia projektu.

Zasady ogólne

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy.

Mając na uwadze rekomendacje przekazane Zarządowi Dzielnicy przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego:

 1. ustala się możliwość zgłaszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym;
 2. ustala się podział dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy na obszary terytorialne odpowiadające podziałowi administracyjnemu dzielnicy na osiedla;
 3. ustala się podział ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy, wynoszącej 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście złotych),
 4. ustala się górny limit wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym na  kwotę 250.000 zł,
 5. ustala się górny limit wartości jednego projektu o charakterze osiedlowym na  60% kwoty przewidzianej na projekty osiedlowe,


 

Zasady ogólnodostępności projektów

Zespół, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, o której mowa w zarządzeniu nr 5273/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r. (z późn. zm.), ustala definicję ogólnodostępności projektów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. Zarządzenia nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 października 2016 r.

Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie - jest spełniona jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:

 1. W dni powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
 2. W soboty, niedzielę, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

Ogólnodostępność sprzętu: sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.

Potrzeba zakupu sprzętu w  danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów. Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji Urzędu Dzielnicy. Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności powinny odbywać się w Urzędzie Dzielnicy.

Zasady budżetu partycypacyjnego w Wawrze