null

Budżet partycypacyjny 2017 w Wawrze - zgłoś projekt!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Od 16 listopada do 15 stycznia możesz zgłosić projekt, który poprawi Twoją okolicę!  Projekty, na które w czerwcu zagłosuje najwięcej warszawiaków, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy i zrealizowane w kolejnym roku.

Aby zgłosić projekt wystarczy:
– wypełnić formularz ON-LINE lub PAPIEROWY    (Uwaga! formularz papierowy należy wydrukować, wypełnić i przynieść do odpowiedniego urzędu dzielnicy.     Portrzebne dokumenty do wydrukowania znajdziesz TUTAJ)
 
– do każdego formularza dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt (tu możesz pobrać kartę poparcia)
 
– powinieneś też przygotować wstępny kosztorys projektu, poszukaj podpowiedzi w Ile kosztuje miasto?
 
Każdy projekt musi być przypisany do danej dzielnicy i jednego jej obszaru SPRAWDŹ, JAK PODZIELONE SĄ DZIELNICE
 

Projekt musi spełniać kilka warunków:
– musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2017 roku),
 
– powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej),
 
– teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
 
– projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.),
 
– nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania); w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017,
 
– musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę,
 
– całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze, oraz w limicie na jeden projekt, jeżeli taki został wyznaczony w danej dzielnicy,
Wszystkie złożone projekty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, której dokonają urzędnicy. W przypadku braków w formularzu autor będzie miał 3 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja potrwa do 31 maja 2016 r.
 
Jakie projekty mogę zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

 

Masz wątpliwości?

Przejrzyj NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Jeśli nadal masz pytania, przyjdź na jeden z dyżurów konsultacyjnych, na których urzędnicy dzielnicowi pomogą Ci przygotować propozycję projektu. Terminy dyżurów będą znane niedługo. Możesz też napisać do nas na adres twojbudzet@um.warszawa.pl lub do koordynatora w swojej dzielnicy.

 

Uwaga

Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Wybrane w głosowaniu mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok i wtedy też rozpocznie się ich realizacja.