null

Budżet obywatelski 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dopuszczono 137 dzielnicowych projektów do głosowania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wśród nich 101 projektów ogólnomiejskich. Wszystkie te pomysły można przejrzeć na stronie:
https://twojbudzet.um.warszawa.pl

Projekty wybrane w głosowaniu budżetu obywatelskiego w Wawrze

Zwycięzkie projekty ogólnomiejskie budżetu obywatelskiego

 

 

Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się już 6 września i potrwa do 23 września 2019 r.
Projektodawcy otrzymają maila z wynikiem weryfikacji.

Nowością w tej edycji jest ujednolicenie zasad ogólnodostępności projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego: 

  • Zgłaszane pomysły muszą umożliwiać mieszkańcom bezpłatne korzystanie z efektów ich realizacji.
  • Projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.
  • W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia  i zakończenia oraz kryteria naboru.

 

Do Państwa dyspozycji na rok 2020 Urząd m.st Warszawy przeznacza:

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim: 24 933 409 zł.

Limit na projekt 4 986 681,80 zł.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Wawer: 2 493 341 zł.

Limit na projekt 498 668,20 zł.

Lokalizacje projektów

Projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania, czyli m.in.:

  •  prawo rzeczowe (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
  •  trwały zarząd
  •  ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność)
  •  stosunek zobowiązaniowy (np. najem, dzierżawa, użyczenie)

Podział na projekty na poziom ogólnomiejski i dzielnicowy.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy lub obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Pomysły dzielnicowe to takie, które obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy).

Załączniki: