null

Bank Żywności - Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2015 roku.

Załączniki: