null

Pozbądź się azbestu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki ostatniej inwentaryzacji pokazują, że w Warszawie nadal znajduje się 4020 budynków, których dachy są pokryte wyrobami zawierającymi azbest. Łączna powierzchnia dachów to 490 tys. mkw.
Właściciele i zarządcy posesji do 2032 roku muszą usunąć wszelkie wyroby zawierające azbest. Jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z prawem?

Biuro Gospodarki Odpadami przygotowało ulotkę, w której znajdziesz niezbędne informacje.

Jeżeli na Twojej posesji znajdują się wyroby z azbestem, np. na dachu, masz obowiązek monitorować ich stan i informować o nim urząd. Wypełnij i złóż Informację o wyrobach zawierających azbest. Ten sam formularz powinieneś wypełnić i złożyć, kiedy pozbędziesz się azbestu z posesji.

Przypominamy, że do 31 marca 2023 można złożyć wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wsparcie może wynieść do 100%  rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów zawierających azbest oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Na początku przyszłego roku ulotkę będzie też można pobrać w wersji drukowanej z Wydziałów Obsługi Mieszkańców w urzędach dzielnic. Przygotowanie ulotki oraz inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest w Warszawie to działania w ramach projektu „Capital Cities – współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”.

Więcej informacji o projekcie:

Ulotka informacyjna w załączniku poniżej.

Załączniki: