null

Komisja Budżetowa Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 10.10.22, godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 10.10.2022 r. godz.17:00
Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy Wawer do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.

Transmisja posiedzenia

Przewodniczący Komisji Budżetowej

 

Łukasz Kubik 


Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia
10 października 2022 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: ppszkit@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.