null

Stypendia dla osób zajmujących się upowszechnianiem kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwałą Zarządu Dzielnicy Wawer zostały przyznane stypendia na rok 2021 dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Lista osób, którym przyznano stypendium na rok 2021:

  1. Łukasz Owczynnikow, projekt "Werwa Wawra"- 12 000zł
  2. Magdalena Stopa, projekt "Murowanka - historia pierwszej szkoły w Wawrze" - 12 000zł
  3. Jarosław Praszczałek, projekt "Kwiaty polskie" - 12 000zł

Załączniki: