null

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz.16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie planów Veolii dotyczących ciepłowni w Międzylesiu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w zakresie działania Komisji.
  4. Podjęcie uchwały w kwestii hałasu od trasy S2.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.