null

Dotacje na małą retencję

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 31 marca można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych czyli tzw. Małej retencji (skrzynki rozsączające, studnie chłonne, ogrody deszczowe, oczka wodne, zbiorniki retencyjne itp.) na inwestycje które planowane są do realizacji w bieżącym roku. Kolejna edycja przyjmowania wniosków rozpocznie się 1 września 2021 roku na realizację inwestycji planowanych w przyszłym roku. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne jak też osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy, wszystkie podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych jak też te które zaliczają się do sektora finansów publicznych.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:

a) 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

b) 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;

  • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/Ochrona+Powietrza+Dofinansowanie.htm

Dotacji na ten cel udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Kontakt telefoniczny (poniedziałek – piątek, godz. 8-16):
22 44-32-519,
22 44-32-577,
22 44-32-586,
22 44-32-574,
22 44-32-572

https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne