null

Szkoła przyjazna klimatowi - podsumowanie warsztatów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika z ikonkami drzew, wody

W styczniu 2022 r. Fundacja Sendzimira w Partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Wawer rozpoczęła realizację dwuletniego projektu, którego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat skutków zmiany klimatu oraz metod adaptacji do nich.

Podczas pierwszego spotkania warsztatowego w kwietniu zaprosiliśmy do rozmowy reprezentujących społeczność szkolną uczniów i nauczycieli. Dzięki spotkaniu poznaliśmy ich różne potrzeby. Na pozór różne, bo jak okazało się podczas warsztatów, potrzeby te pokrywały się ze zdiagnozowanymi przez ekspertów w roku 2019, kiedy to w ramach szkoleń Climate NBS Polska, narodził się pomysł przeprowadzenia interwencji.

Pierwszą aktywnością, do której zaprosiliśmy uczestników warsztatów była diagnoza terenowa. Podczas spaceru badawczego, młodzież chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem tego terenu. Uczniowie opowiadali także o sposobach na jego dotychczasowe wykorzystanie.

Więcej informacji o zrealizowanych i planowanych w ramach projektu „Szkoła przyjazna klimatowi” działaniach na stronie.