null

Apel do mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku ze zbliżającą się porą, charakteryzującą się występowaniem intensywnych i nawalnych opadów atmosferycznych Wydział Ochrony Środowiska przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012r. poz. 145):
1. obowiązku utrzymania przez zainteresowanych właścicieli gruntów, urządzeń melioracji wodnych w szczegółowych w sprawności technicznej – art. 77,
2.  zakazie zmiany stanu wody na gruncie, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie – art.. 29 ust. 1,
3.  zakazach mających na celu ochronę urządzeń wodnych ( np. rowy, kanały) – art. 65 ust.1 m.in.:
- niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych
- utrudniania przepływu wody w związku z wykonaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych,
- wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych rób oraz innych czynności, które mogą spowodować ich uszkodzenie.