null

Co sądzisz o projektach transportowych w Warszawie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zrób sobie 10 min przerwy i wypełnij ankietę dotyczącą wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.

Badanie przeprowadzane jest na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dotyczy ono oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. 

Badanie będzie wykorzystywało różne podejścia metodologiczne, w tym m.in.: ankietę. 

By ją wypełnić, wystarczy kliknąć w link