null

2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Harmonogram

Zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.

Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.

Składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 r.

Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.

Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2021 r.

Realizacja projektów: 2022 r.

Załączniki: