null

"Wyczuj puls Mazowsza" - projekt Centrum Zdrowia Dziecka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZSSDrugi semestr w Zespole Szkół nr 78 w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka zaczyna się mocnym biciem serca przyrody naszego regionu. Już w lutym br. rozpoczniemy realizację projektu - "Wyczuj puls Mazowsza", pod patronatem Burmistrz Dzielnicy Wawer - Jolanty Koczorowskiej i Wojewody Mazowieckiego - Jacka Kozłowskiego. Projekt jest ukierunkowany na szerzenie wiedzy na temat regionu Mazowsza, jego kultury, przyrody i historii.

Projekt ten wzbogaci bazę edukacyjną ZS nr 78 poprzez budowę ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych należących do IPCZD., z której będą mogli korzystać uczniowie i ich nauczyciele ze szkół i przedszkoli w Wawrze. Pierwszym działaniem, które kierujemy do uczniów klas 4-6 SP, gimnazjum i liceum ze wszystkich placówek wawerskich, jest konkurs plastyczny na logo i nazwę ścieżki przyrodniczej, nagrody w nim ufundowało Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Od lutego do czerwca absolutny zawrót głowy zapewnią m.in. warsztaty przyrodnicze "Wędrujące laboratoria przyrody", których instruktorami będą wykładowcy i studenci UHP w Siedlcach, warsztaty artystyczne, wycieczki, prelekcje.

Zapraszamy!

Zatem jeżeli chcesz:

 • zainteresować się najbliższym rejonem,
 • poznać gatunki flory i fauny typowe dla Mazowsza,
 • zobaczyć tereny zielone należące do IP CZD,
 • wykorzystywać ścieżkę przyrodniczą w edukacji,
 • wykorzystywać ją w terapii dzieci z deficytami,
 • chcesz samodzielnie dochodzić do wiedzy,
 • chcesz działać twórczo,
 • lubisz działać w społeczności szkolnej,
 • chcesz czuć wspólnote podczas dążenia do celu,
 • szkołę rozumiesz jako centrum społeczności,
 • lubisz rozwijać pasje i talenty dzieci i młodzieży

...to nie może Cię zabraknąć wśród nas podczas realizacji tego projektu! Weź udział, nie zwlekaj! Razem wyczujmy puls Mazowsza!

Załączniki: