null

"Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika, na niebieskim tle kolorowe kredki. Z prawej strony mapa polski z zaznaczonymi na zielono niektórymi powiatami

Dzięki współpracy Dzielnicy Wawer z Politechniką Warszawską,  w wawerskich szkołach realizowany jest projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”, w ramach którego uczniowie otrzymują dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne. W naszych szkołach oraz uczniowie nie tylko realizują podstawę programową, ale są też przygotowywani do egzaminu ósmoklasisty

Więcej informacji na temat projektu ->>