null

"Loteria paragonowa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Loteria promocyjna pod nazwą „Loteria paragonowa” wystartowała 1 października 2015 r. Celem przeprowadzenia tej loterii jest zwiększenie liczby odbieranych przez konsumentów paragonów fiskalnych po dokonaniu zakupu.

Akcja służy przypomnieniu o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji co ma istotne znaczenie dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym porównanie cen, złożenie ewentualnej reklamacji, ale również dla wszystkich podatników. Popieranie i umacnianie postawy żądania wydania paragonu wspiera uczciwą konkurencję oraz przyczynia się do zwalczania szarej strefy. Ukształtowanie nawyku odbierania przez kupującego paragonu ma na celu zapewnienie, że kwota podatku trafi do budżetu państwa, a nie do nieuczciwego przedsiębiorcy.

 Loteria trwać będzie do 23 lutego 2017 r. Sprzedaż promocyjna towarów i usług oraz przyjmowanie zgłoszeń udziału w loterii trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o., podmiot wyłoniony w trybie zamówień publicznych i urządzający loterię na zlecenie Ministerstwa Finansów (Zamawiający). Loteria prowadzona jest na podstawie udzielonego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie zezwolenia i zatwierdzonego przez ten organ regulaminu loterii promocyjnej.

Pierwsze losowanie nagrody I stopnia odbędzie się 16 listopada 2015 r., zaś nagrody II stopnia w dniu 27 listopada 2015 r.

Więcej informacji:www.loteriaparagonowa.gov.pl