null

"Lato w Mieście" w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czasie tegorocznych wakacji program „Lato w Mieście 2016”, będzie realizowany w terminie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Na terenie dzielnicy Wawer program będzie realizowany w sześciu szkołach podstawowych, jako wakacyjnych placówkach edukacyjnych, w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Wawerskim Centrum Kultury i jego filiach – klubach kultury – jako punktach zajęć specjalistycznych. Dla uczestników programu placówki przygotowały bogaty program edukacyjno-wychowawczy, w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy, dyskoteki, zajęcia muzyczne, plastyczne, świetlicowe i inne atrakcje.

Wykaz szkół, w których będą zorganizowane wakacyjne placówki edukacyjne podczas tegorocznej akcji "Lato w mieście 2016".

Więcej informacji o akcji "Lato w Miescie" 


Termin

Szkoła 

Adres

Telefon

27 czerwca - 15 lipca 2016

Szkoła Podstawowa
nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Zespole Szkół
nr 70

ul. Bajkowa 17/21

22 615 73 43

27 czerwca - 15 lipca 2016

Szkoła Podstawowa
nr 124 im. Stanisława Jachowicza

ul. Bartoszycka 45/47

22 872 91 18

18 - 29 lipca 2016

Szkoła Podstawowa
nr 109
im. Batalionów Chłopskich

ul. Przygodna 2

22 615 30 01

1 - 12 sierpnia
2016

Szkoła Podstawowa
nr 86
im. Bronisława Czecha w Zespole Szkół
nr 116

ul. Koryncka 33

22 812 01 28

16 - 31 sierpnia 2016

Szkoła Podstawowa
nr 76
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Zespole Szkół
nr 111

ul. Poezji 5

22 872 92 71

16 - 31 sierpnia 2016 

Szkoła Podstawowa
nr 195 im. Króla Maciusia I
w Zespole Szkół
nr 115

ul. Króla Maciusia 5

22 812 18 67