Wawer Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  24

  Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ul. Darniowa 17B

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Beniamin Kiewra na podstawie przedpisu art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 10:00 pod adresem: 04-193 Warszawa, ul. Darniowa 17B zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 04-193 Warszawa, ul. Darniowa 17B, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00276401/5. Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa. Obwieszczenie

 • MAJ
  24

  Wykazy Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia z 24.05.2022

  Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 24.05.2022 r. do 14.06.2022 r. na stronie internetowej Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczone do wydzierżawienia.

 • MAJ
  23

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie wiaduktu drogowego w km proj. 21+629 linii kolejowych nr 7 i nr 506 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 • MAJ
  18

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat z 18.05.2022 r.

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wawer informuje, że od 18.05.2022 r. do 7.06.2022 r. podano do publicznej wiadomości - na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO, adres strony: https://eto.um.warszawa.pl) - wykazy lokali użytkowych położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat. Informacja dla osób ze specjalnym potrzebami jest dostępna na stronie ETO.

 • MAJ
  18

  Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu na okres 3 lat z dnia 18.05.2022 r.

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wawer informuje, że od 18.05.2022 r. do 07.06.2022 r. podano do publicznej wiadomości - na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (https://eto.um.warszawa.pl ) - wykaz lokalu użytkowego, położonego na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonego do najmu na okres 3 lat. Informacja dla osób ze specjalnym potrzebami jest dostępna na stronie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń. Załącznik: Wykaz 3/2022